2021

         BOKUTGIVNING                        ONLINEMARKNAD
     Illustratör och författare                       act925event
     Innova och Mekarmirra 
           hjälper jorden

  
2020
SCIENCE FICTION                         BOKUTGIVNING    
Bokhandeln, Göteborg                   Text och illustration


Á LA LONDON                                     CASEAPP
Digital designmarknad                            Pågående
2017

 
Á LA LONDON
Designmarknad
Auktionsverkets kulturarena
Göteborg    
2015

 
  Á LA LONDON                                  NORRBRO
     Designmarknad                          Design center
Textile fashion center                      Kungsbacka
                  Borås
                                           
ISABELLE KRISTENSEN
Illustratör

@isabellesdigitalart   
2019
KULTURHUSET                                  SCIENCE FICTION 
Fregatten, Stenungsund                       Bokhandeln, Göteborg 
             

Á LA LONDON                                  CASEAPP
Diesignmarknad, tredje lång                      Pågående
   Auktionsverkets kulturarena
               Göteborg
2018

    JUL PÅ LINDHOLMEN                        WE LOVE GBG       Street design & food market                  Art & design market
             Göteborg                                              Göteborg
             
 
            Á LA LONDON                             LINDHOLMEN STREET 
         Designmarknad                          DESIGN MARKET
 Auktionsverkets kulturarena                       Göteborg
     Textile fashion center                        
           Göteborg | Borås


       FAB FEMINISTAS GBG                          STENUNGSBADEN
 
              Göteborg                              Yacht Club & act925 event
                                                                    Stenungsund

      KULTURHUSET FYREN
             Kungsbacka 

 
2016

 
SIGNERINGAR
Akademibokhandeln
Kungsbacka